ให้เช่าจอโปรเจคเตอร์ และจอ LED TV

จอฉายขนาด 100 นิ้ว (1.5x2.2 เมตร) พร้อมเครื่องฉาย 3500 Ansi (Indoor) ราคา 4,500 บาท/คิว/8ชม.

จอฉายขนาด 200 นิ้ว (3x4 เมตร) พร้อมเครื่องฉาย 3500 Ansi ราคา 6,000 บาท/คิว/8ชม.

 

จอ LED ขนาด 43 นิ้ว ความละเอียด Full HD พร้อมขาตั้งจอ ราคา 4,000 บาท/คิว/8ชม.

* กรณีเช่าเพียง 1 คิว จะมีระยะเวลาใช้งาน 8 ชั่วโมง
** กรณีเช่ามากกว่า 1 คิว หรือมากกว่า 1 วัน จะคิดราคา 4,000 บาท/วัน เช่น เช่าเพื่อติดตั้งในงานนิทรรศการ 3 วัน ค่าเช่าทั้งหมด 12,000 บาท